ACTA BAREMACIÓN DO CONCURSO DE MÉRITOS E DATA PRIMEIRA PROBA – OFICIAL SERVIZOS VARIOS OPE 2017

Acta baremación do concurso de méritos e data da primeira proba oficial servizos varios – OPE 2017 contratación laboral temporal

Oficial de servizos varios (Oferta Pública de Emprego – OPE 2017)
Asimilada ó Subgrupo C2
Complemento de Destino: 16 Persoal de oficios da Brigada de Vías e Obras

  • Primeira proba o vindeiro mércores, 10 de maio de 2017, ás 9.00h no Centro Social Polivalente
  • Documentos relacionados
  1. 04 28.04.2017 ACTA MÉRITOS OFICIAL SERVIZOS VARIOS