ACTA CONCURSO DE MÉRITOS E SORTEO DESEMPATE TRES POSTOS OFICIAL ALBANELARÍA PLAN CONCELLOS 2017 LIÑA 3

Mediante decreto da Alcaldía de 2 de maio de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de tres traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 3). Os tres postos son de oficial de albanelaría para a revalorización de espazos públicos.

  • Documentos Relacionados:
  1. 03 26.05.2017 ACTA CONCURSO DE MÉRITOS
  2. 04 29.05.2017 ACTA DESEMPATE MEDIANTE SORTEO