O salón de exposicións acolle unha mostra dirixida especialmente á mocidade para recoñecer, identificar e rexeitar condutas nocivas nas relacións afectivas