Con motivo da revisión da liña de abastecemento de auga potable da traída municipal