BANDO INFORMATIVO: CENSO ELECTORAL ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2023

BANDO: CENSO ELECTORAL ELECCIÓNS XERAIS 2023

Exposición de listas e período de reclamacións do 5 ao 12 de xuño

Con motivo das eleccións xerais do vindeiro mes de xullo, ábrese un período de exposición pública das listas de censo electoral e de reclamacións.

Desde o día 5 ao 12 de xuño poderase consultar o censo electoral en horario de 09.00 a 14.00 horas.

A consulta será individual, previa identificación da persoa mediante DNI, NIE, pasaporte ou permiso de conducir.