Bando: Corte do subministro eléctrico

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para atender nas mellores condicións as necesidades de subministro da zona, Unión Fenosa Distribución – Grupo Naturgy informa de que dende o 20 ao 23 de febreiro de 2024 procederase a unha interrupción do subministro eléctrico de 08.00 a 18.00 horas.

Os lugares afectados total ou parcialmente son total ou parcialmente:

  • A Rotea (A Rotea, Camiño A Fonte da Sevillana, Camiño da Presa, Camiño da Salgosa, Travesía Primeira Dereita, Travesía Principal).
  • Miranxe (Camiño do Outeiro, Estrada Miranxe, Travesía Principal).
  • Parada (Barrio Parada, Travesía Principal).
  • Videira (Videira).
  • Viso dos Eidos (Barrio Viso dos Eidos).

 

Para máis información poden contactar no teléfono número 900 333 999.