BANDO: CORTE DO SUBMINISTRO ELÉCTRICO

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para atender nas mellores condicións as necesidades de subministro da zona Unión Fenosa Distribución – Grupo Naturgy informa de que o vindeiro xoves día 16 de novembro de 2022 de 06.00 a 08.00 horas procederase a unha interrupción do subministro eléctrico.

Os lugares afectados son:

O Rosal Calvario – O Rosal Santa Marina – Xulio Sesto números 64, 70 e 72.

Para máis información poden contactar no teléfono número 900 333 999.