Benestar social

Os Servizos Sociais municipais son o sistema de protección social máis próximo á cidadanía e ao seu ambiente familiar e social. O noso obxectivo é prestar axudas que favorezan a participación, integración e benestar social das persoas, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

Algunhas das prestacións e tarefas propias dos servizos son:

  • A análise da realidade para a detección das necesidades e carencias sociais.
  • Información, asesoramento e orientación aos individuos e grupos e á comunidade en xeral sobre os dereitos, obrigas e recursos existentes en materia de servizos sociais.
  • A inclusión social dos membros marxinados e excluídos da comunidade.
  • A prevención de problemáticas sociais no ámbito da comunidade.

Traballando no departamento están unha traballadora social e unha educadora familiar que desenvolven programas e facilitan o acceso das persoas aos recursos sociais existentes nas diversas áreas: familia, infancia e mocidade; persoas con discapacidade; persoas maiores; emigrantes e inmigrantes; prevención e inserción social e voluntariado, etc.
O Programa de Educación Familiar vén desenvolvéndose no concello do Rosal dende setembro de 1999, e o seu obxectivo fundamental é o traballo coas familias para paliar situacións de risco.
Debido á problemática de marxinación social, desemprego crónico, familias monoparentais sen ingresos, conflictos e falta de entendemento pais-fillos, conflitos matrimoniais, etc. é necesario un traballo continuado.
O procedemento a seguir leva implícito a intervención coas familias no seu propio domicilio, a elaboración de propostas según a problemática (colaborando sempre que sexa posible con outros recursos da zona), orientación e asesoramento en distintos temas, e por último, seguimento do desenvolvemento da familia cara á súa autonomía.

Horario de atención

Martes, mércores e xoves
9:00-14:00

Localización

Concello do Rosal Praza do Calvario 1
36770 O Rosal Pontevedra

Teléfono

Pide cita previa en
986 62 50 00 (extensión 5)

Enderezo electrónico

serviciossociais@orosal.gal

Novas de servizos sociais