CALENDARIO DA UNIDADE MÓBIL DA ITV

CICLOMOTORES: do 10 ao 11 de maio, en horario de 9:00 a 13:30 e de 15:15 a 18:00 – Lugar: diante do Pavillón

TRACTORES: día 2 de maio, en horario de 9:00 a 13:30 e de 15:15 a 18:00 – Lugar: Rúa Manuel Suárez Marquier

  • IVTM – PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

O prazo para o pago voluntario do recibo do imposto sobre vehículos de tracción mecánica finaliza o día 6 de xuño.
Os veciños que o día 15 de maio non recibiran nos seus domicilios o recibo para o pagamento nas entidades bancarias deberán solicitar na oficina do ORAL un duplicado do mesmo.Os veciños que teñan o pagamento domiciliado na súa conta bancaria se lle realizará o cargo en conta o día 5 de maio.