QÚE É? É unha axuda económica ás familias, para sufragar os gastos de servizo de canguro ou ludoteca en caso de enfermidade do neno/a menor de 12 anos ou persoa coidadora. CAUSAS SUBVENCIONABLES: Ata un máximo de 80 horas para todo o período