Concellerías

Ánxela Fernández Callís

Alcaldía

Concellerías de Economía e Facenda, Formación e Emprego, Proxectos, Mobilidade, Participación Veciñal e Comunicación e Transparencia

alcaldia@orosal.gal

Germán Fernández Rodríguez

Concellerías de Vías e Obras, Tráfico, Protección Civil, Saneamento e redes de subministro

viaseobras@orosal.gal

Beatriz Rodríguez Alfonso

Concellerías de Medio Ambiente, Benestar Social, Igualdade, Voluntariado, Montes e augas.

igualdade@orosal.gal

José Carlos Martínez Crespo

Concellerías de Deportes, Educación e Turismo

turismo@orosal.gal

Roxelio Fernández Portela

Concellería de Urbanismo

urbanismo.persoal@orosal.gal

Carlos Villanueva Domínguez

Concellerías de Cultura, Patrimonio, Sanidade e Transporte

cultura@orosal.gal

Alejandro González Martínez

Concellerías de Comercio, Novas Tecnoloxías e Dixitalización, Xuventude e Persoal