Grupos municipais

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO – BNG

Ánxela Fernández Callís

Germán Fernández Rodríguez

Carlos Villanueva Domínguez

Sara Vicente Salcidos

Roxelio Fernández Portela

Ramón Fernández Leal

Juan César Paredes Domínguez

PARTIDO POPULAR

Mª del Carmen Alonso Alonso

Charo Tabales Perozo

Mauro Fernández Teixeira

Mabel Franco Pérez

Fernando Domínguez Martínez

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA - PSOE

José Carlos Martínez Crespo