HORARIO MUIÑO DAS ACEÑAS DO 1 DE XULLO AO 31 AGOSTO 2017

MUÍÑO das ACEÑAS
Horario de apertura ao público do
1 de xullo ao 31 de agosto 2017

LUNS, MÉRCORES E VENRES
de 12:00 a 14:00 horas
(excepto festivos)