fachada do Casa do Concello do Rosal

MELLORAS NA ESTACIÓN DE BOMBEO DE TAMUXE E O REGULAMENTO XERAL DE SUBVENCIÓNS BUSCAN APROBACIÓN NO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DO ROSAL

O pleno terá lugar este xoves 26 de maio ás 20:30h no Salón de Plenos

 

O Concello do Rosal leva a Pleno Ordinario a aprobación de dúas propostas de relevancia:

A primeira delas é a modificación de crédito orzamentario para a implementación de melloras na Estación de Augas Residuais de Tamuxe, a planta de bombeo principal do concello do Rosal.

Unha auditoría enerxética revelou a necesidade de sustitución de varios equipos que se atopan en mal estado e tamén é preciso introducir unha serie de actuacións que mellorarán o funcionamento do bombeo, acadando unha maior eficiencia enerxética.

Segundo o exposto anteriormente, estas son as melloras que se consideran necesarias:

  • Sustitución de 1 unidade de bomba sumerxible (B1).
  • Sustitución de tubos guía.
  • Novo cadro eléctrico de protección e mando (CEPyM) incluíndo toda a aparamenta eléctrica necesaria e 3 variadores de frecuencia para cada un dos equipos.
  • Estación de telemetría GSM/GPRS para telexestión do bombeo.
  • Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para alimentación do autómata ante faltas de alimentación eléctrica.
  • Protección contra sobretensións.
  • Instalación de sensor de nivel por ultrasonidos.

As devanditas actuaciós suporán unha importante mellora no funcionamiento da Estación de Bombeo de Aguas Residuais de Tamuxe, ademáis dun aforro enerxético en torno a un 25%.

A outra proposta que se agarda aprobar no pleno é a aprobación e posta en marcha da primeira Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello do Rosal.

Esta medida ten por obxecto adaptar a normativa estatal e autonómica en materia de subvencións ás condicións de organización e funcionamento do Concello do Rosal, e aplicarase ás subvencións que conceda o mesmo.