MERCADO LOCAL NO CONCELLO DO ROSAL OS DOMINGOS POLA MAÑÁ

O Concello do Rosal ten entre as súas prioridades dinamizar o comercio, polo que quere por en marcha un mercado local de venda de productos básicos do campo.
CANDO: Os domingos pola mañá é a data elixida para a realización do mercado
ONDE: A Praza do Calvario, xa que é un lugar idóneo para a realización de feiras, mercados e eventos. O emprazamento desta actividade xurde tamén como dinamizador de toda a zona e dos comercios adxacentes.
QUEN: A proposta é extensiva a todas as persoas productoras e artesáns do noso concello, e tamén ás dos concellos limítrofes.
O único requisito para formar parte deste proxecto é ser productor/a, artesán ou familiar directo dalgún destes, para poder ter dereito a un posto de venda.
QUE: En canto aos productos de venda, a condición é limitarse a unha serie de productos que veñen fixados na lei autonómica polo Real Decreto 125/2014 do 4 de setembro, que regula en Galicia a venda directa dos productos primarios. Entendendo como produto primario o procedente da produción primaria da terra e da gandaría, excluída a caza, con destino á alimentación humana.
Poderanse vender directamente:
–    Ovos
–    Legumes e hortalizas
–    Mel, pole, própole, e xelea real
–    Froitas e froitos silvestres
–    Cogomelos
–    Cereais
Só poderán comercializarse en venda directa, baixo as condicións deste decreto, os produtos producidos na explotación da persoa vendedora, agás no caso dos cogomelos silvestres, que poderán ser recollidos fóra desta.
No caso da venda no mercado local, a etiquetaxe non será necesaria e poderá substituírse pola información oral transmitida polo/a produtor/a, agás no caso dos produtos que preceptivamente teñan que ser comercializados envasados, nos cales as indicacións da información da etiquetaxe figurarán no envase ou nunha etiqueta unida a este.
As persoas titulares das explotacións que realicen venda directa ao amparo deste decreto son responsables da seguridade e inocuidade dos produtos que producen e teñen que cumprir as normativas que afecten as súas actividades.
Ademáis dos productos da terra e gandería que se mencionan, o Concello tamén quere extender a outro tipo de artesáns as posibilidades do mercado.
As persoas vendedoras poderán participar tamén con flores, plantas, esencias, veas, artesanía textil, bimbe, coiro, macramé, bolillos, craft….sempre baixo a denominación Artesán de Galicia, ou como autónomos no epígrafe da súa actividade.
MÁIS INFORMACIÓN: As persoas que estean interesadas en recibir máis información poden dirixirse ao Concello para aclarar dúbidas, ou chamar ao teléfono 986625000.