Modelo de alegacións Parque Eólico Merendón

Descarga aquí o modelo de alegacións ao Parque Eólico Merendón >>

Máis información

Nova publicada na web do Concello onde se anuncia que o Concello do Rosal alegará en contra do Parque Eólico do Merendón.
Ligazón

Resolución do Diario Oficial de Galicia DOGA pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, o proxecto sectorial, e a solicitude de declaración de utilidade pública do Parque eólico Merendón, localizado nos concellos de Oia e O Rosal

Ligazón

Documentación técnica

Proxecto técnico: Ligazón

Estudo de impacto ambiental: Ligazón

Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico): Ligazón

Documento RBDA: Ligazón

Separata técnica do proxecto: Ligazón