TÉCNICAS DE ESTUDO COMO AXUDAR A MELLORAR O SEU RENDEMENTO ESCOLAR

Charla gratuita para familias, técnicas de estudo para axudar a mellorar o seu redemento escolar (PRIMARIA E SECUENDARIA)

Venres 19 de xaneiro 2018
Hora: 20.00h
Centro Social Polivalente
Rúa Cabaqueiros, 4
O Rosal

CHARLAINFORMATIVAFAMILIASRENDEMENTOESCOLAR