Axencia de emprego e desenvolvemento local

Neste servizo realízanse tarefas orientadas a facilitar información e formación en diferentes eidos sempre tendentes a mellorar as condicións de vida socioeconómicas dos veciños do Rosal. Esta oficina é unha entidade de promoción económica de ámbito municipal e tamén tramita, nese ámbito, expedientes do propio concello que repercuten indirectamente no desenvolvemento local.
  • Programar e impartir cursos de formación ocupacional (Plan F.I.P.)
  • Desenvolver a programación da Escola Taller ou do Obradoiros de emprego.
  • Contratación de desempregados ou de empresas a través das diferentes liñas de promoción do emprego da Xunta: Programa Labora e outros Programas de Cooperación
  • Facilitar información e asesoramento a todas as persoas que desexen crear unha empresa, en relación a: axudas e subvencións, formas xurídicas, trámites de constitución, etc.
  • Constitucións e modificacións de asociacións (socio-culturais, deportivas…) e remisión de información que poida ser do seu interese, sempre que estean inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións
  • Información de programas de axudas específicas para empresas: EMEGA, traballadores autónomos, iniciativas locais de emprego, etc.
  • Información e tramitación doutras subvencións: rehabilitación e reconstrución de vivendas no medio rural, pequeno comercio, artesanía, turismo rural, etc.

Emprego público

Portal de transparencia

Horario de atención

Luns a venres
9:00-14:00

Localización

Concello do Rosal Praza do Calvario 1
36770 O Rosal Pontevedra

Teléfono

+34 986 625 000
Fax: +34 986 626 034

Enderezo electrónico

aedl@orosal.gal

Novas de emprego